Garantievoorwaarden

Benelli bevestigt dat elke nieuw voertuig verkocht door een erkende Benelli motorfiets verdeler, en geïmmatriculeerd in België of het Groot Hertogdom Luxemburg, bij normaal gebruik en onderhoud volgens de gebruikshandleiding gevrijwaard zal zijn van defecten in materiaal of afwerking onderstaande voorwaarden.

1. Garantieperiode

De garantieperiode begint vanaf de eerste inschrijvingsdatum en loopt gedurende exact 3 jaar. Het voertuig wordt gewaarborgd tegen elke materiaal- of fabricatiefout gedurende deze periode. De garantie beperkt zich tot het gratis vervangen of herstellen van elk defect onderdeel. Het herstellen van uw voertuig in garantie geeft geen recht op een verlenging van de garantieperiode.

2. Doorverkopen

Indien u uw voertuig verkoopt, bezorg dan zeker al de verkregen documenten, aan de nieuwe eigenaar. Het doorverkopen van uw voertuig heeft geen effect op de garantieperiode, zoals hierboven beschreven. Herregistratie voor de garantie is niet verplicht maar wel aanbevolen. U kan dit via uw officiële Benelli verdeler doen.

3. Onderhoudsbeurten

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de motorfiets gebruikt worden volgens de instructies in de gebruikershandleiding, en onderhouden worden volgens de voorgeschreven onderhoudsbeurten en garantievoorwaarden. De eigenaar dient er over te waken dat de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd, en is verantwoordelijk voor de kosten van de uitgevoerde werken en van de onderdelen die vervangen worden gedurende de periodieke onderhoudsbeurten. Tevens dient hij de voorgeschreven onderhoudsbeurten nauwkeurig op te volgen volgens de gebruikshandleiding en hierbij enkel originele Benelli onderdelen te gebruiken. Het eerste onderhoud dient altijd op 1000km uitgevoerd te worden om aanspraak op garantie mogelijk te maken.
Per onderhoudsbeurt ontvangt U van Uw officiële Benelli verdeler een bewijs met alle informatie betreffende het onderhoud. Bewaar dit bewijs bij uw garantieboekje.

Voertuigen die niet volledig aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen geen aanspraak maken op de garantie.

4. Wat komt niet in aanmerking voor een garantieaanvraag

Zijn uitgesloten van garantie, zonder beperking :

 1. Plaatsing van niet-originele Benelli onderdelen, indien deze werden geplaatst door een monteur die geen officiële Benelli verdeler is of indien de klant uitdrukkelijk het gebruik van deze onderdelen heeft bevolen aan een officiële Benelli verdeler, in de wetenschap dat dit de garantie opheft.
 2. Motorfietsen gebruikt voor competitie, racing, of verhuur en opgevoerde voertuigen.
 3. Demontage, afstelling of herstelling van de motorfiets zodanig dat de veiligheid of betrouwbaarheid van het voertuig in het gedrang komt; demontage, afstelling of herstelling van de motorfiets uitgevoerd door anderen dan officiële Benelli verdelers.
 4. Gebruik van onderdelen of accessoires, niet-goedgekeurd door Benelli, die defecten kunnen veroorzaken, indien ze door anderen dan officiële Benelli verdelers werden geplaatst of indien de klant uitdrukkelijk de plaatsing ervan heeft bevolen aan een officiële Benelli verdeler, in de wetenschap dat dit de garantie opheft.
 5. Schade ten gevolge van ongeval, misbruik, ongepast gebruik, aanpassingen, gebrek aan onderhoud, onvoldoende of geen koelvloeistof of smeringsmiddel (motor en transmissie olie, smering van het rijwielgedeelte), gebrek aan ervaring.
 6. Onbruikbaarheid van het voertuig, tijdverlies, de ongemakken of andere daaruit volgende schade waaronder zonder beperking, verlies of beschadiging van persoonlijk eigendom, in het laatste geval, met uitzondering van de toepassing van de wetgeving inzake productverantwoordelijkheid, of onkosten voor terugzending van beschadigde onderdelen of voertuigen naar de Benelli invoerder of de erkende Benelli verdeler.
 7. Alle vloeistoffen en olieën. Normale slijtage en beschadiging van volgende onderdelen, veroorzaakt door het gebruik van het voertuig komen niet in aanmerking voor een garantieaanvraag: bougies, filters, contactpunten, koolborstels, smeltveiligheid, koppelingsplaten, tandwielen, kettingen, koppeling, riemen, vario gewichten, vario geleiders, remschijven of trommels, remvoeringen, kabels, lampen, banden en binnenbanden, wielspaken, en alle rubberen onderdelen (met uitzondering van oliedichtingen), behalve in geval van verborgen gebreken, bedrog, en zware fouten van Benelli, inbegrepen zijn vertegenwoordigers.
 8. De garantieperiode van gewone batterijen is beperkt tot 6 maanden op voorwaarde dat er met het voertuig minimum 200 km per maand gereden wordt.
 9. Alle onderhoudwerkzaamheden.
 10. Alle kosten ten gevolge van een eventuele immobilisatie van het voertuig: sleepkosten, repatriëring, vervangvoertuig, alternatief vervoer, overnachtingen, enz. De garantie kan niet gezien worden als een mobiliteitsverzekering of reisbijstand en omvat geen depannagedekking.
 11. Op stickers, zadels, plastic onderdelen of kuiponderdelen wordt enkel garantie toegestaan als er constructiefouten of fabricagefouten worden geconstateerd voor de aflevering van het nieuwe voertuig aan de eindklant.
 12. De herstelling van schade ten gevolge van uitwendige oorzaken, zoals steenslag, strooizout, wegdek in slechte staat, weersinvloeden, gebruik van niet-conforme brandstof, smeermiddelen, additieven e.d.
 13. Het ontsporen of breken van de ketting en alle schade die hierdoor veroorzaakt wordt.
 14. De herstelling van schade ten gevolgde van onderdelen die als defect erkend worden of door de fabrikant of die deel uitmaken van een terugroepactie.
 15. De herstelling van schade die opzettelijk veroorzaakt werd door de eigenaar van het voertuig.
 16. De herstelling van schade die het gevolg is van voortgezet gebruik na een defect of schade.
 17. De herstelling van schade ten gevolg van de lichamelijk of materiële schade die een gevolg is van een schadegeval, zowel voor als na de herstelling.
 18. Geluiden en trillingen die de bedrijfszekerheid, de veiligheid en de wegligging van het voertuig niet in het gedrang brengen.

5. Vervangen onderdelen

Alle op grond van garantie vervangen onderdelen waarvoor een aanvraag is ingediend, worden automatisch eigendom van de invoerder.